Покерийн Хаан APK

  • Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 1 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 2 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 3 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 4 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 5 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 6 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 7 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 8 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 9 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 10 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 11 Покерийн Хаан APK screenshot thumbnail 12
The description of Покерийн Хаан
•Техас холдем нь багадаа 3, дээд тал нь 9 хүн хамт тоглох боломжтой.
•Халаасны 2 хөзрийг дундын 5 хөзөртэй харрьцуулж бусдаас илүү өндөр тохирол ирсэн хүн нь ялагч болдог.
•Холдем нь өнгийг хооронд нь харьцуулдаггүй.
•Холдем нь тойрог маягаар явагддаг онцлогтой.
•Тохирол давхцвал хамгийн өндөр моднуудын тоонуудыг харьцуулж ялагчийг сонгоно.
(A > K > Q > J > 10…2)
•Өнгө дүрсээр харьцуулдаггүй.
•Адил тоо бүхий адил моднууд таарвал хамтдаа ялагч болдог.


★ Покерийн Хаан Texas Hold'em Hand Rankings
in the middle. The best hand made in any of the 7 card combination is the hand used.
The suit of the card does not affect the rank of the hand.

Royal flush - 10 J Q K A of the same suit.
Straight flush - 5 cards in sequential order of the same suit.
Four of a kind - Four cards with the same number.
Full House - Trips + one pair makes a full house.
Flush- 5 cards of the same suit.
Broadway (Nut straight) - 10 J Q K A, any suit.
Straight - 5 cards in sequential order, any suit.
Trips (Three of a kind) - 3 cards of the same number.
Two pair - 4 cards, two one pairs.
One pair - 2 cards of the same number.
High card (no pair) - 5cards with not even one pair. The highest card (A) wins.

★ Покерийн Хаан13 покер тоглоомын дүрэм. (13poker Rules and Betting)

13 модны покерийн хожлын дүрэм ба дараалал. (монгол улсын стандарт дараалал)
Straight Flush> Fourcards> Fullhouse> Flush> Straight> Triple> One Pair> HightCard
Хожилын тохирол нь тоглогчидод давхцаж ирвэл хөзрүүдийг өнгөөр нь харьцуулж ялагчийг тодруулна. (♠> ♥> ♣> ◆)

Тоглоом эхлэхэд хамгийн бага мод буюу 3◆ хөзөртэй хүн эхэлж модоо гаргана.
2-той Straight орсон тохиолдолд тооныхоо дарааллаар тооцогдно. Жишээ нь :
23456 <34567. (Straight-д 2-ийн мод том модонд тооцогдохгүй гэсэн үг)
10 буюу 10-аас дээш модтой үлдсэн тохиолдолд оноог 2 дахин тооцно. (double)
Тоглоом дуусахад 2 буюу тотьготой үлдвэл мөн оноог 2 дахин тооцно. (double)


★ Покерийн Хаан 13 модны покер(Big two) Hand Rankings

1. Straight Flush,
5 хөзрийн тоо бүгд дараалсан байх ёстой ба бүх хөзрийн өнгө нь ижил байвал Straight Flush гэж нэрлэнэ.
2. Fourcards нь нэг мод 4 ширхэг ирэх тохиолдлыг хэлнэ. Жишээ нь 7, 7, 7, 7 гэх мэт
3. Fullhouse нь нэг мод 3 ширхэг мөн 1 хос мод нэмж ирэхийг хэлнэ. Жишээ нь 5, 5, 5 болон 2, 2 гэх мэт таарж ирэх
4. Flush нь хөзрийн тоонуудтай хамааралгүй нэг өнгийн 5 мод ирэхийг хэлдэг
5. Straight нь хөзрийн өнгөтэй хамааралгүйгээр тоо нь дараалсан 5 мод ирэхийг хэлдэг.
6. Triple нь нэг мод 3 ширхэг ирэхийг хэдлэг.
7. One Pair нь нэг мод хосоороо ирэхийг хэлнэ. (2.2 –ийн хос мод хамгийн өндөрт тооцогдно )
8. HightCard. 13 модны покерт хамгийн том хөзөр нь 2 юм.
Additional information
Category
casino
Installs
1,000 - 5,000
Current version
1.10
Requires android
4.0.3 and up
Content rating
Teen
Offered by
Poker khan
Date published
Feb 05, 2018