ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK

  • ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK screenshot thumbnail 1 ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK screenshot thumbnail 2 ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK screenshot thumbnail 3 ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK screenshot thumbnail 4 ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK screenshot thumbnail 5 ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK screenshot thumbnail 6 ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK screenshot thumbnail 7 ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK screenshot thumbnail 8 ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK screenshot thumbnail 9 ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master APK screenshot thumbnail 10
The description of ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္3D Master
ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္ 3D Masterး-ဘီလီယက္-ဂိမ္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာအရမ္းပူေႏြးေသာဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္၊အခမဲ့ကူဆြဲျခင္းခြင့္ျပဳေပးပါသည္ႏွင့္ေလာ့အင္ဝင္ေသာအခ်ိန္မွာ Gold 10.000လက္ေဆာင္ေပးပါသည္။
အံ့ဖြယ္ေပၚရွားေသာအရည္အခ်င္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာကစားနည္း ။ ၈ေပါက္သီးလုံး၊ ၉ေပါက္ႏွင့္ဘီလီယက္ကဒ္၊ အက်ိဳးအရမ္းေပးနိုင္ ေသာေလ့က်င့္နည္း။
- အားလုံးအခမဲ့၊ေန႔တိုင္းေရႊလက္ေဆာင္ေပးပါသည္
- ကၽြမ္းက်င္ေသာအင္တာေဖ့စ္ဘီလီယက္ခုံ၊ႂကြႂကြရြရြသက္ေရာက္မွု-ကစားေတာ္သူၿပိဳင္ကြင္း၊ကစားေတာ္သူကအရည္အခ်င္းယာဥ္ၿပိဳင္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္၊ bida card ႏွင့္ ball 8 pool ၿပိဳင္ကြင္းအပါ အတန္းအစားအခိုင္အမာျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္အ့ံဖြယ္ ေသာဆုပစၥည္းမ်ားရယူလာပါသည္

စစ္မွန္ေသာဘဝအတြင္းသင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာဘီလီယာကစားဂိမ္ကခ်က္ခ်င္းကူးဆြဲႏွင့္အသိပညာအေတြ႕အၾကဳံရရန္ျပဳလုပ္ကစားၾကည့္ပါ
Additional information
Category
board
Installs
100,000 - 500,000
Current version
25.0
Requires android
2.3.3 and up
Content rating
Everyone
Offered by
GSN - VNG
Date published
Oct 25, 2017