SNOW - Tự Sướng, Nhãn Dán APK

  • SNOW - Tự Sướng, Nhãn Dán APK screenshot thumbnail 1 SNOW - Tự Sướng, Nhãn Dán APK screenshot thumbnail 2 SNOW - Tự Sướng, Nhãn Dán APK screenshot thumbnail 3 SNOW - Tự Sướng, Nhãn Dán APK screenshot thumbnail 4 SNOW - Tự Sướng, Nhãn Dán APK screenshot thumbnail 5
Mô tả SNOW - tự sướng, nhãn dán
SNOW là một ứng dụng nhắn tin video được hàng trăm triệu người trên toàn thế giới sử dụng.

* Hãy quay một video thú vị với các hiệu ứng nhận dạng khuôn mặt trực tiếp và gửi đến bạn bè.
* Gửi một video hoạt hình trong khi trò chuyện và mời bạn bè vào nhóm trò chuyện
* Thêm một video vào Trang của tôi để chia sẻ cuộc sống với bạn bè
* Bạn bè chỉ có thể xem video một lần. Không lo lắng hình ảnh bị phát tán.

Connect with us!
• SNOW Official Site : http://snow.me
• SNOW FACEBOOK : https://www.facebook.com/snowapp
• liên lạc về đề nghị cộng tác : dl_snowoperation@snowcorp.com

Face Technology by SenseTime


Permission Details :
• WRITE_EXTERNAL_STORAGE : To save photos
• READ_EXTERNAL_STORAGE : To load photos
• RECEIVE_SMS : To automatically input verification code received via SMS
• READ_PHONE_STATE : To automatically input country codes while signing up
• RECORD_AUDIO : To record sound
• GET_ACCOUNTS : To automatically input email address while signing up
• READ_CONTACTS : To find friends from contacts
• ACCESS_COARSE_LOCATION : To load location-based filters
• CAMERA : To capture photos or videos
• SYSTEM_ALERT_WINDOW : To display alert messages
Thay đổi / Cái gì mới
* New sticker type added! Open your hand on your screen!
* 10+ new filters added! (Pure, Gleam, Clean and more)
* Now you can adjust the level of the filter and skin smoothness
* A 3:4 ratio shooting mode added.
* Send GIFs while chatting with friends!
* Saving photos and videos gets much faster now.
Thông tin thêm
Thể loại
photography
Cài đặt
50,000,000 - 100,000,000
Phiên bản hiện tại
7.0.4
Yêu cầu Android
4.3 and up
Đánh giá nội dung
Everyone
Được cung cấp bởi
SNOW Team
Ngày công bố
Jan 18, 2018