WIFI WPS WPA TESTER APK

  • WIFI WPS WPA TESTER APK screenshot thumbnail 1 WIFI WPS WPA TESTER APK screenshot thumbnail 2 WIFI WPS WPA TESTER APK screenshot thumbnail 3 WIFI WPS WPA TESTER APK screenshot thumbnail 4 WIFI WPS WPA TESTER APK screenshot thumbnail 5 WIFI WPS WPA TESTER APK screenshot thumbnail 6
Mô tả WIFI WPS WPA TESTER
Bạn có muốn biết nếu Access Point của bạn là dễ bị tổn thương tại các giao thức WPS?
Wifi Wps WPA Tester là ứng dụng mà bạn cần!

Với ứng dụng này, bạn có thể kiểm tra các kết nối đến AP với WPS PIN.
PIN được tính toán với nhiều thuật toán:
-Zhao
-TrendNet
-Dlink
-Arris

Và mã PIN khác mặc định của nhiều Access Point.
Sau đó KHÔNG TẤT CẢ AP tương thích với ứng dụng này.

App cần quyền root cho các thiết bị với phiên bản Android <5.0 (Lollipop).
Đối với thiết bị chạy Android> = 5.0 bạn có thể kiểm tra mã PIN với ứng dụng này và bạn có thể kết nối, NHƯNG BẠN KHÔNG THỂ NHÌN THẤY WPA (OR WEP) PASSWORD KHÔNG quyền root.

Sử dụng ứng dụng này chỉ với AP của riêng bạn cho không đi ngược lại luật pháp.
Chính sách bảo mật: https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Thay đổi / Cái gì mới
Trì hoãn -Nhập sau Wps bị khoá (bruteforce) -Various Fix for New Method-Thêm khả năng để lựa chọn phương pháp OLD (Không root)
Thông tin thêm
Thể loại
tools
Cài đặt
10,000,000 - 50,000,000
Phiên bản hiện tại
3.8.0.1
Yêu cầu Android
4.0 and up
Đánh giá nội dung
Everyone
Được cung cấp bởi
Alessandro Sangiorgi
Ngày công bố
Jan 12, 2018